Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Služby

Okrem realitnej činnosti máme skúsenosti aj s účasťou na developerských projektoch a s organizovaním dobrovoľných dražieb.

V rámci realitnej činnosti zabezpečujeme pre klienta sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu resp. prenájmu nehnuteľností a všetky s tým súvisiace činnosti a to najmä :

 • právne služby v rámci vlastnej advokátskej kancelárie
 • osobnú účasť realitného makléra na prehliadkach objektov a jednaniach s tým spojených
 • vyjednanie podmienok a príprava zmluvných dokumentov
 • poradenstvo v oblasti obchodov s nehnuteľnosťami
 • poradenstvo pri komunikácii s katastrálnym úradom
 • odborné oceňovanie a posudky
 • daňové poradenstvo
 • marketingové kampane
 • zaistenie preberacieho protokolu a osobná účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti klientovi
 • správa nehnuteľností

Podstatu developerských služieb tvorí realizácia investičného zámeru, vybudovanie nehnuteľností a následný predaj alebo prenájom. Zúčastnili sme sa viacerých developerských projektov pre iných investorov a realizovali sme aj projekty v rámci vlastnej investičnej činnosti.

Realizácia investičného zámeru pozostáva z nasledovných služieb :
• výber vhodnej lokality pre investičný zámer
• marketingový prieskum vhodného využitia
• návrh a realizácia stavby
• vypracovanie architektonických štúdií na výstavbu alebo rekonštrukciu
• skompletizovanie dokumentácie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu, ako aj zabezpečenie vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia
• výber dodávateľa stavby
• manažment stavby
• kolaudačné konanie

Zrealizované investičné projekty ďalej predávame, prenajímame alebo sa spolupodieľame na ich ďalšom zhodnocovaní. O skúsenostiach v tomto segmente svedčí množstvo zrealizovaných projektov, o ktorých sa dozviete viac na stránke referencie .

Na základe požiadaviek našich klientov sme svoje služby rozšírili aj o organizovanie dobrovoľných dražieb.

V rámci týchto služieb zabezpečujeme :

 • príprava podkladov a dokumentácie pre realizáciu dražby
 • zabezpečenie priestorov pre konanie dobrovoľnej dražby
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • marketingová podpora
 • realizácia samotnej dobrovoľnej dražby
 • poradenstvo v oblasti dobrovoľných dražieb

Dobrovoľné dražby predstavujú čoraz viac využívanú formu veľmi rýchleho speňaženia majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať menom vlastníka (napr. záložný veriteľ). Veriteľom sa vkladá do rúk efektívna možnosť zabezpečenia záväzkov, čím sa zvyšuje šanca na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov priamo zo zábezpeky a zmenšuje sa riziko spojené s poskytnutím úveru. Nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, značne sa znižujú náklady záložného veriteľa. Urýchľuje sa a zároveň skracuje dĺžka času, za ktorý záložný veriteľ môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Dražba je najväčšou istotou, že sa veriteľovi vráti pohľadávka v najväčšej možnej výške. Pri dobre stanovenej vyvolávacej cene a dostatočnej publicite môžeme dosiahnuť väčší záujem o nehnuteľnosti a v licitácii spravidla vyššiu cenu, než priamym predajom.

Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je veľmi aktuálne pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov.

Naša realitná kancelária využíva marketingovú komunikáciu pri získavaní klientov pre vlastné developerské projekty. Dokážeme takúto službu komplexne obstarať aj pre akéhokoľvek iného investora.

Spravovanie nehnuteľností uskutočňujeme pri našej investičnej výstavbe, spravujeme však aj objekty, ktoré realizovali a vlastnia iné spoločnosti.